UDRUŽENJE/UDRUGA ENDOKRINOLOGA I DIJABETOLOGA organizuje

3. KONGRES ENDOKRINOLOGA I DIJABETOLOGA u
BOSNI I HERCEGOVINI

30.septembar - 3.oktobar 2021.

Tehnički organizator:
Agencija Perfecta
Branilaca Šipa 33

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakav upit, komentar ili sugestiju molimo Vas da nas kontaktirate

Broj telefona

+387 61 214 222

Sponzori:

Generalni sponzor:

Zlatni sponzori:

Bronzani sponzor:

Sponzori:

30.septembar - 3.oktobar 2021.

Registrujte se i postanite član medukacije - portala za stručnu edukaciju

UDRUŽENJE/UDRUGA ENDOKRINOLOGA I DIJABETOLOGA organizuje

3. KONGRES ENDOKRINOLOGA I DIJABETOLOGA u
BOSNI I HERCEGOVINI

30.septembar - 3.oktobar 2021.

Tehnički organizator:

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakav upit, komentar ili sugestiju molimo Vas da nas kontaktirate

Broj telefona

+387 61 214 222

Sponzori:

Generalni sponzor:

Zlatni sponzori:

Bronzani sponzor:

Sponzori:

30.septembar - 3.oktobar 2021.

Registrujte se i postanite član medukacije - portala za stručnu edukaciju